1. Anasayfa Dahi Ses
  2. Modüller Dahi Ses
Tahlil Sonuç Bilgi Ekranı
dahises dahises

Acil muayene alanlarında hastaların tahlil sonuçlarını
takip etmeleri için tasarlanan tahlil sonuç bilgi ekranı yazılımıdır.

Hasta Bilgi Ekranı
dahises

Hastanenin vizyonunu, misyonunu, kalite politikalarını bulunduran, istenilen duyurularıda
yapmayı sağlayan bilgilendirme ekranıdır.

Yenidoğan Bebek Bilgi Ekranı
dahises

Yeni doğan bebeklerin Bilgi Ekranında görsel olarak yansıtılmasıdır.
TV ekranlarına annenin adı, yeni doğan bebeğin adı ve bilgilerinin listenmesi sağlanmaktadır.

Ameliyathane Bilgi Ekranı
dahises

Ameliyathane önünde veya bekleme alanlarında
hasta yakınlarını bilgilendirme amaçlı bir yazılım sistemidir.